TEENUSED

Finants Due Diligence

on ettevõtte või organisatsiooni põhjalik ja üksikasjalik analüüsi protsess enne äritehingu sõlmimist või olulise investeeringu tegemist. Eesmärk on tuvastada ettevõtte võimalikke riske, võimalusi ja parenduskohti ning aitab tagada tehingute vastutustundliku ja teadliku sooritamise.

Äriline Due Diligence

on protsess, mis hõlmab ettevõtte või organisatsiooni kõikide peamiste sidusrühmadega suhtlemist, uurimist ja analüüsi. Eesmärk on anda kliendile selge hinnang äriliste aspektide kohta ning aidata kliendil teha teadlikke otsuseid oma investeeringu või äristrateegia kohta.

Investormaterjalide koostamine

hõlmab endas dokumentide ja teabe kogumi loomist, mis annab potentsiaalsetele investoritele igakülgse ülevaate ettevõttest, selle tegevusest, finantsseisundist ja kasvuväljavaadetest. Investormaterjalide esmane eesmärk on veenda investoreid ettevõttesse investeerima. Läbitavad etapid on üldistav kokkuvõtte, äriplaani ülevaate, finantsprojektsiooni, investorettepaneku koostamine.

Ettevõtte ostu-müügi protsess

hõlmab ettevõtte hindamist, läbirääkimisi vastas poolega, osu-müügilepingu sõlmimist, tehingu rahastamise korraldamist, kokkuleppe saavutamist ning tehingu lõpuleviimist. Tehing võib toimuda mitmel erineval viisil, kuid kõige tavalisemad meetodid on 100%-line või osaline ettevõtte osade või varade omandamine või müük ning ettevõtete ühinemine.

Kapitali kaasamine

ettevõtte äritegevuse rahastamiseks võib toimuda omakapitali ja/või laenude, sh mezzanine kaudu. Omakapitali kaasamine tähendab, et ettevõte annab saadava raha eest osa oma ettevõttest uutele investoritele. Laenukapitali kaasamine tähendab, et ettevõte laenab raha pankadelt, investeerimisfondidelt või muudelt laenuandjatelt.

Ettevõtte turuväärtuse hindamine

hõlmab endas erinevate muutujate analüüsimist ning prognoosi, et saada hinnanguline ettevõtte turuväärtus. Sellist hinnangut kasutatakse selleks, et aidata ostjatel ja müüjatel teha ostetava objekti kohta teadlikke otsuseid.

Juhtimisnõustamine

aitab ettevõtte juhtidel ja omanikel oma ettevõtteid edukamalt juhtida. Juhtimisnõustamise teenus hõlmab laia valikut tegevusi, seal hulgas strateegiline planeerimine, operatiivne tõhusus, organisatsiooni arendamine, muutuste juhtimine, finantsnõustamine.

This site is registered on wpml.org as a development site.