Kuidas kaasata edukalt kapitali?

Eduka finantseeringu kaasamisel kehtib paljuski tuntud õnne või edu definitsioon– ettevalmistus kohtub võimalusega. Alljärgnevalt toob CFO Advisor tegevjuht Imre Noorkikas välja kolm punkti, mida tasuks enda jaoks lahti mõtestada, enne kui võimaliku investoriga kohtuma minna.

  1. Raha tegelik vajadus

Vajamineva summa osas peab ettevõttel olema väga selge arusaam, kui palju ja milleks kaasatavat raha vajatakse. Ühelt poolt kaasnevad finantseeringu kaasamisega teatud kulud, teiselt poolt tekib oht ala- või ülelaenamiseks. Alalaenamine ei õigusta tõenäoliselt kaasamisega seotud kulusid, lisaks seab ohtu äriplaani realiseerimise ning samuti saadab signaali finantskompetentsi puudumisest meeskonnas. See omakorda võib muuta potentsiaalse investori ettevaatlikuks lõpliku otsuse langetamisel. Liigne laenuraha hulk ei ole samuti hea. Kaasatud raha võib ebapiisavate investeerimisvõimaluste puudumisel osutuda hoopis üleliigseks kuluks ning vähendada kasumlikkust. Samuti võib tekkida „surve“ investeerimiseks ning minnakse kaasa ideedega, mida läbimõeldud investeeringute ja kapitalivajaduse korral kaalumisele tõenäoliselt ei realiseeritaks.

  1. Vali kogemustega nõustajad

Kui ettevõte kaasab kapitali esmakordselt või omab selles vähe kogemusi või on kaasatav summa märkimisväärse suuruse ning tähtsusega ettevõtte edasises arengus, on mõistlik kaasata ettevalmistusse kogemusega nõustajad. Nõustajad on reeglina kursis investorite või finantseerijate ootustega otsustamiseks vajamineva info osas. Lisaks aitavad nõustajad valida sobiva kapitali liigi (laen, investorid, mezzanine vms), valmistavad ettevõtte finantsprognoosid ning koostavad vajaliku infomaterjali. Samuti toetavad nad ettevõtte juhtkonda finantseerimistingimuste läbirääkimisel ning lepingute sõlmimisel.

  1. Alternatiiv raha kaasamisele

Nagu juba mainitud, kaasnevad kapitali kaasamisega mitmed kulud. Reeglina on nendeks kuludeks lepingutasud, nõustajatele makstavad tasud, võimalike tagatiste seadmisega seotud tasud jne. Kui on teada tegelik rahavajadus ning selle kaasamisega seotud kulud, saab ettevõte hinnata, kas kapitali kaasamine on antud olukorras paim lahendus.

Alternatiiviks võib olla võimalusel osaline või täielik investeeringu edasi lükkamine või vajalike vahendite leidmine sisemise efektiivsuse kasvu arvelt. Meeles peab pidama, et kapitali kaasamine on seotud riskidega. Igakordne kaasamine peaks ettevõtte viima lähemale uutele seatud eesmärkidele, sh mahtude kasv, kasumlikkuse paranemine, kvaliteedi tõus, omahinna vähenemine, tarnekiiruse paranemine jne. Samuti ei tohi unustada, et uus raha ettevõttes ei kompenseeri sisemisi puudjääke juhtimises, müügis, tootmisprotsessides või finantsjuhtimises.

CFO Advisor pakub võimalust luua soodsate kuludega enda struktuuri finantsosakond ning kaasata  kapitali kaasamise protsessi finantsspetsialistid juba üsna algusest.

This site is registered on wpml.org as a development site.